Pozvánka na zasadnutie

Valného zhromaždenia Slovenského zväzu vzpierania
Valné zhromaždenie sa uskutoční dňa 26. marca (sobota) 2011 so začiatkom o 10:00 v Spoločenskom pavilóne, Tr. SNP 61, 1. poschodie, 040 11 Košice.

Pozvánku s kompletným programom nájdete na odkaze.