Zoznam riadnych členov SZV

Zoznam riadnych členov SZV a rozdelenie mandátov delegátov s hlasom rozhodujúcim pre VZ SZV konaného dňa 26.3.2011 v Košiciach nájdete na odkaze.