MS “17” 2012 – návšteva IWF

Dňa 28. a 29. apríla navštívi Košice, dejisko MS “17” 2012 prezident svetovej federácie Dr. Tamás Aján.