Pozvánka na školenie trénerov

Trénersko-metodická komisia SZV Vás pozýva na školenie trénerov vzpierania I. až III. stupňa, ktoré sa uskutoční v termíne od 04.08.2011 do 06.08.2011 v Banskej Bystrici.

Podrobné inštrukcie nájdete v pozvánke.