Letný výcvikový camp

VŠC DUKLA Banská Bystrica v spolupráci s TK LUKE Trenčín usporadúvajú v dňoch 15. – 19. 8. 2011 vzpieračský výcvikový camp pre ročníky 2001-1995.

Camp bude zameraný jednak na zdokonaľovanie vzpieračských zručností ako i na oboznámenie sa so slovenským a svetovým vzpieračským hnutím.

Bližšie info nájdete v pozvánke.