Oznam pre všetky oddiely/kluby

  1. Slovenský zväz vzpierania žiada oddiely/kluby, ktoré sa umiestnili po dvoch kolách v dlhodobých súťažiach na 1. mieste a majú právo usporiadať finálne kolo, aby oznámili na sekretariát SZV p. Štefánikovi možnosť usporiadania 3. kôl
  2. Zmena termínov súťaží
    1. Memoriál Miloša Zelinku sa bude konať 17. 9. 2011 v Štúrove
    2. Fraštacké hrozno sa bude konať 1. 10. 2011 v Hlohovci
  3. Slovenský zväz vzpierania žiada predsedov oddielov/klubov, aby do 15. 9. 2011 telefonicky nahlásili zástupcu, ktorý ich bude zastupovať na stretnutí zástupcov oddielov/klubov 24. 9. 2011 v Ružomberku
  4. Slovenský zväz vzpierania oznamuje oddielom/klubom, ktoré dostali finančné prostriedky na CPM, aby zaslali vyúčtovanie použitých financií na sekretariát SZV do 30.9.2011