Finále extraligy 2011 – dodatok

Finále extraligy sa uskutoční 8. 10. 2011 v telocvični ZŠ v Dolnom Kubíne.

Súťaže sa zúčastnia: Sokol Hlohovec (HLO), Olymp Bobrov (BOB), WLC Dolný Kubín (WDK) a MKVaSŠ Košice (MKE)

Všetky informácie nájdete v dodatku.