1. kolo vysokoškolskej ligy 2011/2012 – rozpis

1. kolo ligy sa uskutoční 22. 10. 2011 v Sokolovni v Hlohovci.

Súťaže sa zúčastnia: Fakulta telesnej výchovy a športu UK Bratislava (FTVŠ), Univerzita Komenského Bratislava (UK BA), Trenčianska univerzita A. Dubčeka (TU AD), Fakulta športu Prešovskej univerzity (FŠPU), a Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica (UMB).

Všetky informácie nájdete v rozpise.