Prihláška do dlhodobých súťaží pre rok 2012

Prihlášku do dlhodobých súťaží je potrebné zaslať najneskôr do 10. januára 2012. Kontaktné údaje sú uvedené v prihláške.