Finále vysokoškolskej ligy 2011-2012 – dodatok

Finále vysokoškolskej ligy sa uskutoční 13. 4. 2012 v Hlohovci.

Súťaže sa zúčastnia: TU AD Trenčín (TNUA), FTVŠ UK Bratislava(FTVS).

Všetky informácie nájdete v dodatku.