Pozvanie na nominačný pretek

Dňa 18. augusta 2012 sa vo Vzpieračskej hale na VŠC Dukla v Trenčíne uskutoční nominačný štart reprezentácie vo vzpieraní do 17 rokov. Podrobné informácie nájdete v pozvánke.