Slovenský šport 2020

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR predložilo na verejnú diskusiu materiál s názvom “Slovenský šport 2020”. Verejná diskusia je možná v období od 25.10.2012 do 25.11.2012 .

Materiál spolu s formulárom na predkladanie pripomienok je zverejnený na webovom sídle ministerstva na adresehttp://www.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootId=15.

Pripomienky je možné zaslať aj na Slovenský zväz vzpierania najneskôr do 20.11.2012.