Dodatok rozpisu pre 1. kolo vysokoškolskej ligy

1. kolo vysokoškolskej ligy sa uskutoční 24. 11. 2012 v posilňovni VŠC Dukla B. Bystrica v Trenčíne.

Všetky informácie nájdete v dodatku.