Výkonný výbor SZV

V Košiciach sa 23.3.2013 konalo volebné VZ SZV. VZ SZV sa zúčastnil aj primátor mesta Košice Dr. Richard Raši a hostia z IWF Attila Ádámfi a Róbert Nagy.

Členovia výkonného výboru SZV pre obdobie 2013 – 2016:

 • Predseda
  • Pavol Mutafov
 • Výkonný výbor
  • Ján Štefánik,Štefan Korpa, Milan Kubák, Rudolf Lukáč a Miroslav Škrobian
 • Kontrolná a revízna komisia
  • Marián Buschbacher, Michal Ikréni a Štefan Gribanin
 • Disciplinárna komisia
  • Marián Buschbacher ml., Peter Janíček a Ondrej Kružel st.

Fotogaléria