Pozvánka na stretnutie zástupcov klubov

Slovenský zväz vzpierania pozýva zástupcov klubov na stretnutie, ktoré sa uskutoční
6.9.2014 o 10:00 hod. v Novom Meste nad Váhom / budova CVČ/.

Program:

  1. Otvorenie
  2. Koncepcia rozvoja prípravy mládeže vzpierania v rokoch 2016 – 2020
  3. Návrhy systému súťaží pre nový olympijský cyklus
  4. Záver

Účasť je potrebné potvrdiť do 25. 8. 2014

Pozvánka na stretnutie zástupcov klubov 2014