Pozvánka na konferenciu

SZV Vás pozýva na konferenciu na tému Silový tréning vo vzpieraní a inovácia prístupov pri zvyšovaní sily a výkonu, ktorá sa bude konať dňa 11.10.2014 od 10:00 na Ústave telesnej výchovy a športu v miestnosti č. DB0P1 (UPJŠ, Medická 6, Košice).

Pozvánka na konferenciu