Pozvánka na zasadnutie Valného zhromaždenia SZV

P O Z V Á N K A
na zasadnutie Valného zhromaždenia Slovenského zväzu vzpierania,
ktoré sa uskutoční
dňa 7. februára (sobota) 2015 so začiatkom o 10:00 hod v Dolnom Kubíne.

Pozvánka na Valné zhromaždenie SZV 2015

Rokovací poriadok VALNÉHO ZHROMAŽDENIA 2015

Zoznam riadnych členov SZV

VALNÉ ZHROMAŽDENIE 2015- poverenie