Pozvánka na zasadnutie Valného zhromaždenia SZV

P O Z V Á N K A
na zasadnutie Valného zhromaždenia Slovenského zväzu vzpierania,
ktoré sa uskutoční
dňa 23. apríla (sobota) 2016 so začiatkom o 11:00 hod.
Miesto : Nové Mesto nad Váhom, Hotel Perla (Zelená voda)

Pozvánka na VZ SZV 2016

Zoznam riadnych členov SZV

VALNÉ ZHROMAŽDENIE 2016 – poverenie