Pozvánka na seminár

Pozývame Vás na seminár organizovaný SZV, mestom Košice a Športovým gymnázium Košice pod záštitou IWF na tému Vzpieranie pre mladých trénerov vzpierania a učiteľov telesnej výchovy.

Termín konania 10. septembra 2016. Program a ďalšie podrobnosti v pozvánke Pozvánka na seminár