OZNAM – doplnenie

Na základe Verejnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR Číslo: OLP/2405/84443, zo dňa 09.03.2020, Slovenský zväz vzpierania ruší 1. kolo ligy mladších žiakov, ktoré sa malo uskutočniť dňa 14.3.2020 a 1. kolo ligy starších žiakov, ktoré sa malo konať 21.3.2020.

Doplnenie, zo dňa 16.03.2020Ruší sa 1. kolo ligy dorastencov, ktoré sa malo uskutočniť dňa 28.03.2020. O ďalšom postupe Vás budeme informovať.

Usmernenie MŠVVaŠ SR