OZNAM

Vážení športoví priatelia,

oznamujeme Vám, že z dôvodu pretrvávajúcej pandémie a rozhodnutí Orgánov verejnej moci, nie je v našich silách začať sezónu v zmysle aktuálneho kalendára SZV a preto sa s okamžitou platnosťou pozastavujú všetky súťaže organizované SZV až do odvolania.