Prihláška na M-SR dorastencov/dorasteniek a juniorov/junioriek 2022

Prihlášku je potrebné zaslať vo formáte excel (xls) do 19.05.2022 na e-mail: stk@vzpieranie.sk.

Postup vypĺňania prihlášky: najprv si vyberiete pohlavie (muž/žena), na základe toho v stĺpci “hm. kategórie” je možné vybrať si zo zoznamu požadovanú hmotnostnú katégoriu (zvlášť pre mužov a zvlášť pre ženy). V sĺpci “klub” je takisto možné vybrať si zo zoznamu skratku klubu. Ostatné údaje sa vypĺňajú manuálne. Prosím nevypĺňať celý dátum narodenia, iba rok.

Poznámka: Z prihlásených pretekárov sa bude robiť výber na základe nahlásených výkonov. Do pozornosti Vám dávam aj rozpis pre rok 2022, kde si môžete preštudovať ďalšie informácie.