1. zasadnutie reprezentačnej komisie

Pr. I. Správa z ME muži a ženy
Pr.II. Plán prípr.mužskéj mládežníckej repr.na II.polrok2019
Pr.III. Plán prípr. juniorskej reprezentácie na druhý polrok 2019
Pr.IV. Plán ženskej reprezntácie na II.polrok.2019
Pr.V. Plán prípravy mužskéj seniorskej repr.na II.polrok 2019
Pr.VII. Štatút reprezentanta SR
Pr.VIII. správa mužského reprezentačného trénera juniorov z MSJ
Zápis z I.zasadania RKAdocx