VZ SZV 2021

1 zápis z VZSZV 2021

3 správa návrhovejkomisie VZSZV 2021

4 správa volebnej komisieVZ SZV 2021

5 sprava-kontrolora-2020

SPRÁVA REPREZENTÁCIE DO 15skrobian

Sprava seniori 2020 Tkáč

Sprava o muzskej juniorskej repr ezentácie za rok 2019 a 2 020 janíček

Správa repre trénera žien Kováč

Správa o hospodárení SZV v roku 2020

VS Slovenský zväz vzpierania 2020

Rozpočet SZV na rok 2021

SZV rok 2020 Účtovná závierka -1. strana

SZV za rok 2020 Výkaz_ziskov_a_strát

A.1 new_nepodmieneny nazor so zdoraznovacimi odsekmi

SZV- Poznámky 2020

SZV rok 2020 Súvaha

Trebichavský príspevok

Horná príspevok

Zoznam kandidátov 2021

Pozvánka na VZ SZV 2021

Rokovací poriadok VALNÉHO ZHROMAŽDENIA 2021

Volebný poriadok

VZ SZV volebné 2021- poverenie

Zoznam riadnych členov SZV VZ 2021

Kandidátsky lístok