Pozvánka na 8. Medzinárodný pohár Masters Družstiev vo Vzpieraní

Klub Vzpierania ,,Thermál Veľký Meder / Mestečko hneď pri Bratislave poriada , 21.8.2021 , 8. Medzinárodný pohár Masters Družstiev vo Vzpieraní.
Tento klub je najúspešnejší Masters klub na Slovensku./Čo štart na medzinárodnej súťaži to majster Európy alebo Majster Sveta.Spolu 62 medailí z medzinárodných súťaží za posledných 20 rokov. Takže priatelia podporme snahu veteránov z tohto klubu a poďme si zmerať sily s najlepšími!!!!!
Slovenskému ,Českému a Svetovému Vzpieraniu 3 krát HURÁ!!! .Prajem ,Vám pekný deň a buďte zdraví!
MKVaSŠ Veľký Meder

Covid Semafor pre šport (aj hromadné podujatie – sútaže), vyhláška

https://covidsemafor.sportcenter.sk/domov

vyhlaska_208

Pozri § 5 ods. 4 až 7 (hromadné podujatia športového charakteru podľa stupňa varovania a ostražitosti, v ktorom je okres zaradení.) Pozor na pojmy „vykonávanie športovej činnosti“ sa nerovná „interiérové súťažné hromadné športové podujatie“.

Pozri § 7 – výnimky z povinnosti preukázania negatívnym výsledkom RT PCR alebo LAMP testu na ochorenie COVID 19 nie starším ako 72 hodín alebo negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID 19 nie starším ako 24 hodín.

Stav platný ku dňu 05.06.2021

I. stupeň ostražitosti (Dolný Kubín, Hlohovec) – profesionálne a amatérske súťaže max. 250 súťažiacich / interiér a 500 súťažiacich / exteriér

II. stupeň ostražitosti (Košice) – profesionálne a amatérske súťaže max. 150 súťažiacich / interiér a 300 súťažiacich / exteriér

I. stupeň varovania (Trenčín, Čadca) – profesionálne a amatérske súťaže max. 40 súťažiacich / interiér a 50 súťažiacich / exteriér

Súťaže – testovanie

Organizátor športovej súťaže je povinný umožniť vstup do priestorov hromadného športového podujatia iba osobe, ktorá sa preukáže negatívnym výsledkom RT PCR alebo LAMP testu na ochorenie COVID 19 nie starším ako 72 hodín alebo negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID 19   nie starším ako 24 hodín. Negatívny výsledok antigénového testu je možné nahradiť potvrdením o nasledovných skutočnostiach: 

a) osoba bola zaočkovaná druhou dávkou mRNA vakcíny a od tejto udalosti uplynulo viac ako 14 dní,
b) osoba bola zaočkovaná prvou dávkou vektorovej vakcíny a od tejto udalosti uplynulo viac ako 4 týždne,
c) osoba je viac ako 14 dní po 1. dávke očkovania (mRNA alebo vektorovou vakcínou), ak bola prvá dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19,
d) osoba prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami,
e) ide o osobu do 10 rokov veku.