MSJ 2021, Uzbekistan, Taškent

Výsledky:

Sebastián Cabala v HK do 81 kg obsadil  10. miesto v dvojboji výkonom 306 kg, 11. miesto v trhu výkonom 137 kg a v nadhode 9. miesto výkonom 169 kg.

Nina Ladvenicová v HK do 59 kg obsadila 11. miesto v dvojboji výkonom 159 kg, 11. miesto v trhu výkonom 69 kg a v nadhode 12. miesto výkonom 90 kg.

Štartujú:

Nina Ladvenicová, HK do 59 kg, štart 25.05.2021, 08.00 CET

Sebastián Cabala, HK do 81 kg, štart 27.05.2021, 16.00 CET

OH Tokio kvalifikácia

Nikola Seničová, HK do 81 kg, štart 29.05.2021, 13.00 CET

Tréneri: Mgr. Ing. Rudolf Lukáč, Ing. Štefan Gribanin

Start book

Score board

LIVE

Majstrovstvá Európy seniorov 2021 Moskva

Výsledky – Results Book

Štartová listina

Program:

Výsledky

A skupinu vysiela Eurosport.

Ďalšie skupiny je možné pozerať tu:

Scoreboard EasyWL tu:

Naší reprezentanti:

Ivana Horná, HK do 71 kg, Štart 07.04., 10.00 hod.,

Nina Rondziková, HK do 71 kg, Štart 07.04., 10.00 hod.,

Nikola Seničová, HK do 81 kg, Štart 09.04., 7.30 hod.,

Martina Hrašnová, HK plus 87 kg, Štart 11.04., 11.53 hod.,

Richard Tkáč, HK do 81 kg, Štart 07.04., 13.00 hod.,

Karol Samko, HK do 89 kg, Štart 08.04., 10.30 hod.,

Peter Poláček, HK do 89 kg, Štart 08.04., 10.30 hod.,

Viktor Ostrovský, HK do 102 kg, Štart 10.04., 07.30 hod.,

Radoslav Tatarčík, HK do 109 kg, Štart 09.04., 13.00 hod.

Tréneri: Mgr. Milan Kováč st., Mgr. Ing. Richard Tkáč, Ing. Štefan Gribanin.

OZNAM

Vážení športoví priatelia,

oznamujeme Vám, že z dôvodu pretrvávajúcej pandémie a rozhodnutí Orgánov verejnej moci, nie je v našich silách začať sezónu v zmysle aktuálneho kalendára SZV a preto sa s okamžitou platnosťou pozastavujú všetky súťaže organizované SZV až do odvolania.