Zápis z 3. zasadnutia Výkonného výboru SZV zo 16.07.2021

Zápis_VV_SZV_16.7.2021

Príloha č. 1a – Plán_prípravy_ženy_MEJ_MS_2021

Príloha č. 1b – Plán prípravy U20 a 23 muži

Príloha č. 2 – Plan_pripravy_seniori_MS2021

Príloha č. 3 – Smernica pre zúčtovanie príspevkov od Slovenského zväzu vzpierania

Príloha č. 4 – SYSTÉM STAROSTLIVOSTI O REPREZENTÁCIU SLOVENSKEJ REPUBLIKY VO VZPIERANÍ V OBDOBÍ 2021-2024

Príloha č. 5 – Rozhodcovský_poriadok_SZV

Príloha č. 6 – Štatút RK SZV

VZ SZV 2021

1 zápis z VZSZV 2021

3 správa návrhovejkomisie VZSZV 2021

4 správa volebnej komisieVZ SZV 2021

5 sprava-kontrolora-2020

SPRÁVA REPREZENTÁCIE DO 15skrobian

Sprava seniori 2020 Tkáč

Sprava o muzskej juniorskej repr ezentácie za rok 2019 a 2 020 janíček

Správa repre trénera žien Kováč

Správa o hospodárení SZV v roku 2020

VS Slovenský zväz vzpierania 2020

Rozpočet SZV na rok 2021

SZV rok 2020 Účtovná závierka -1. strana

SZV za rok 2020 Výkaz_ziskov_a_strát

A.1 new_nepodmieneny nazor so zdoraznovacimi odsekmi

SZV- Poznámky 2020

SZV rok 2020 Súvaha

Trebichavský príspevok

Horná príspevok

Zoznam kandidátov 2021

Pozvánka na VZ SZV 2021

Rokovací poriadok VALNÉHO ZHROMAŽDENIA 2021

Volebný poriadok

VZ SZV volebné 2021- poverenie

Zoznam riadnych členov SZV VZ 2021

Kandidátsky lístok