Zápis z 3. zasadnutia Výkonného výboru SZV zo 16.07.2021

Zápis_VV_SZV_16.7.2021

Príloha č. 1a – Plán_prípravy_ženy_MEJ_MS_2021

Príloha č. 1b – Plán prípravy U20 a 23 muži

Príloha č. 2 – Plan_pripravy_seniori_MS2021

Príloha č. 3 – Smernica pre zúčtovanie príspevkov od Slovenského zväzu vzpierania

Príloha č. 4 – SYSTÉM STAROSTLIVOSTI O REPREZENTÁCIU SLOVENSKEJ REPUBLIKY VO VZPIERANÍ V OBDOBÍ 2021-2024

Príloha č. 5 – Rozhodcovský_poriadok_SZV

Príloha č. 6 – Štatút RK SZV