VZ SZV 2022

Správa Mandátovej, Volebnej a Návrhovej Komisie SZV – VZ 2022

sprava_repr_juniorov

sprava_reprezentacie

Prihlásenie do diskusie

Ostrovský diskusia

diskusny_prispevok_Gribanin

Diskusný príspevok 2. – Lukáč

Diskusný príspevok 1. – Lukáč

Správa predsedu o činnosti SZV 2021

Správa o hospodárení v roku 2021

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

SZV– Poznámky 2021

SZV rok 2021 Súvaha

Účtovná závierka rok 2021 strana 1

SZV rok 2021 Výkaz_ziskov_a_strát

VS Slovenský zväz vzpierania 2021 doplnene

Rozpočet SZV na rok 2022 – návrh

Správa o hospodárení v roku 2021

Zoznam kandidátov

pozvánka na vz szv 03-04-22

volebný poriadok vz 03-04-22

rokovací poriadok vz 03-04-22

kandidátsky lístok

VZ SZV volebné 2022- poverenie

Zoznam riadnych členov

VZ SZV 2021

1 zápis z VZSZV 2021

3 správa návrhovejkomisie VZSZV 2021

4 správa volebnej komisieVZ SZV 2021

5 sprava-kontrolora-2020

SPRÁVA REPREZENTÁCIE DO 15skrobian

Sprava seniori 2020 Tkáč

Sprava o muzskej juniorskej repr ezentácie za rok 2019 a 2 020 janíček

Správa repre trénera žien Kováč

Správa o hospodárení SZV v roku 2020

VS Slovenský zväz vzpierania 2020

Rozpočet SZV na rok 2021

SZV rok 2020 Účtovná závierka -1. strana

SZV za rok 2020 Výkaz_ziskov_a_strát

A.1 new_nepodmieneny nazor so zdoraznovacimi odsekmi

SZV- Poznámky 2020

SZV rok 2020 Súvaha

Trebichavský príspevok

Horná príspevok

Zoznam kandidátov 2021

Pozvánka na VZ SZV 2021

Rokovací poriadok VALNÉHO ZHROMAŽDENIA 2021

Volebný poriadok

VZ SZV volebné 2021- poverenie

Zoznam riadnych členov SZV VZ 2021

Kandidátsky lístok

Zápisnica z VZ SZV 2019

Zápis z VZ SZV 2019

Uznesenie VZ SZV 2019

VS Slovenský zväz vzpierania 2018

Dodatok k VS SZV za rok 2017

Návrh rozpočtu SZV na rok 2019

Prezenčná listina VZ SZV podpísaná

Správa o hospodárení SZV v roku 2018

Správa predsedu o činnosti SZV 2018

sprava-kontrolora-2018

SZV rok 2018 Súvaha

SZV rok 2018 Výkaz_ziskov_a_strát

SZV rok 2018 Účtovná_závierka_-_1._strana