Prihláška na M-SR dorastencov/dorasteniek a juniorov/junioriek 2022

Prihlášku je potrebné zaslať vo formáte excel (xls) do 19.05.2022 na e-mail: stk@vzpieranie.sk.

Postup vypĺňania prihlášky: najprv si vyberiete pohlavie (muž/žena), na základe toho v stĺpci “hm. kategórie” je možné vybrať si zo zoznamu požadovanú hmotnostnú katégoriu (zvlášť pre mužov a zvlášť pre ženy). V sĺpci “klub” je takisto možné vybrať si zo zoznamu skratku klubu. Ostatné údaje sa vypĺňajú manuálne. Prosím nevypĺňať celý dátum narodenia, iba rok.

Poznámka: Z prihlásených pretekárov sa bude robiť výber na základe nahlásených výkonov. Do pozornosti Vám dávam aj rozpis pre rok 2022, kde si môžete preštudovať ďalšie informácie.

Majstrovstvá sveta vo vzpieraní 2019, Pattaya, Thajsko

Karol Samko v kategórií mužov do 89 kg obsadil 22. miesto v dvojboji výkonom 323 kg, 26. miesto v trhu výkonom 139 kg a v nadhode 20. miesto výkonom 184 kg.

Richard Tkáč v kategórií mužov do 81 kg obsadil 29. miesto v dvojboji výkonom 299 kg, 32. miesto v trhu výkonom 133 kg a v nadhode 30. miesto výkonom 166 kg.

Nina Rondziková v kategórií žien do 71 kg obsadila 18. miesto v dvojboji výkonom 190 kg, 20. miesto v trhu výkonom 84 kg a v nadhode 16. miesto výkonom 106 kg.

Naši reprezentanti

Nina Rondziková /DBB/, HK do 71 kg, dvojboj 195 kg, dvíha 23.09.2019, 12:00 hod. miestneho času, B skupina.

Richard Tkáč /WDK/, HK do 81 kg, dvojboj 310 kg, dvíha 21.09.2019, 08.00 hod. miestneho času, D skupina.

Karol Samko /KNK/, HK do 89 kg, dvojboj 340 kg, dvíha 23.09.2019, 14:25  hod. miestneho času, B skupina.

Ondrej Kružel /BOB/, HK do 109 kg, dvojboj 355 kg, dvíha 25.09.2019, 22:30 hod. miestneho času, C skupina.

Tréneri: Mgr. Ing. Rudolf Lukáč, Mgr. Milan Kováč

StartBook