Pozvánka na VZ SZV

P O Z V Á N K A

na zasadnutie Valného zhromaždenia Slovenského zväzu vzpierania,

ktoré sa uskutoční

dňa 21. januára (sobota) 2017 so začiatkom o 11:00 hod.

Miesto : Hotel Perla, Nové Mesto nad Váhom – Zelená Voda

Pozvánka na VZ SZV 2017

Zoznam riadnych členov SZV a rozdelenie mandátov delegátom s hlasom rozhodujúcim pre VZ SZV konaného dňa 21.1.2017

Volebný poriadok

Rokovací poriadok

Volebné poverenie – VZ SZV 2017

Kandidátsky lístok VZ SZV 2017 nutné odovzdať do 31.12.2016

Výsledky medzinárodných majstrovstiev ČR

Medzinárodné majstrovstvá ČR sa konali 19.-20. 11.2016 v Prahe.

Výsledky pretekárov SR:

Ivana Kotlárová, kat. 58 kg, 3. miesto v trhu, 1. miesta v nadhode a v dvojboji (50, 76, 126)

Ivana Horná, kat. 63kg, 2. miesto v trhu, 1. miesta v nadhode a v dvojboji (73, 90, 163)

Michal Beláň, kat. 62kg, 2. miesto v trhu, 3. miesta v nadhode a v dvojboji (95, 110, 205)

Peter Poláček, kat. 94kg, 3.miesto v trhu, 1. miesta v nadhode a v dvojboji (135, 172, 307)

Michal Bodorík, kat. 94kg, 2. miesto v trhu, 3. miesta v nadhode a v dvojboji (135, 164, 299)

Peter Janák, kat. 94kg, 6. miesto v trhu, 8. miesto v nadhode a 6. miesto v dvojboji (124, 140, 264)

Andrej Fratrič, kat.7. miesta v trhu a nadhode, 8. miesto v dvojboji (110, 140, 250)

Výsledky MMČR 2016

img_4491 img_4519 img_4520 img_4510

Pozvánka na seminár

Pozývame Vás na seminár organizovaný SZV, mestom Košice a Športovým gymnázium Košice pod záštitou IWF na tému Vzpieranie pre mladých trénerov vzpierania a učiteľov telesnej výchovy.

Termín konania 10. septembra 2016. Program a ďalšie podrobnosti v pozvánke Pozvánka na seminár