Univerzitné MS 2018 – Biala Podlaska, Poľsko

Ivana Kotlárová v kategórií žien do 63 kg obsadila 13. miesto v dvojboji výkonom 137 kg, 14. miesto v trhu výkonom 62 kg a v nadhode 15. mesto výkonom 75 kg.

Viktória Malčeková v kategórií žien do 69 kg obsadila 16. miesto v dvojboji výkonom 154 kg, 16. miesto v trhu výkonom 66 kg a v nadhode 17. mesto výkonom 88 kg.

Nina Rondziková v kategórií žien do 69 kg obsadila 12. miesto v dvojboji výkonom 175 kg, 11. miesto v trhu výkonom 78 kg a v nadhode 12. mesto výkonom 97 kg.

Karin Freyová v kategórií žien do 75 kg obsadili tri krát druhé miesto za 205 kg v dvojboji, 92 kg v trhu a 113 kg v nadhode.  Gratulujeme!!!

Zuzana Tencerová v kategórií žien do 90 kg obsadili tri krát šieste miesto za 150 kg v dvojboji, 70 kg v trhu a 80 kg v nadhode.

Viktor Ostrovský v kategórií mužov do 94  kg obsadil  6. miesto v dvojboji výkonom 304 kg, 5. miesto v trhu výkonom 138 kg a v nadhode 7. miesto výkonom 166 kg.

Samuel Paulus v kategórií mužov do105  kg obsadil  10. miesto v dvojboji výkonom 286 kg, 10. miesto v trhu výkonom 130 kg a v nadhode 9. miesto výkonom 156 kg.

Filip Jeník v kategórií mužov do 105 kg nebol v dvojboji ani v trhu klasifikovaný, nakoľko nemal úspešný pokus v trhu. V nadhode obsolvoval jeden pokus na 150 kg a obsadil 11. Miesto v nadhode.

Tréneri: Mgr. Milan Kováč, Mgr. Milan Kováč, PhD., Ing. Štefan Gribanin, Mgr. Radoslav Ivan

Výsledky:

https://www.iwf.net/wp-content/uploads/downloads/2018/09/Results_Book_FISU_2018.pdf