Disciplinárna komisia

Členovia disciplinárnej komisie pre obdobie 2017-2020

  • HUDEC Vladimír – predseda
  • Mgr. SVRČKOVÁ Zuzana – podpredseda
  • KRUŽEL Ondrej st.

Disciplinárny poriadok SZV