Revízna komisia

Členovia kontrolno revíznej komisie pre obdobie 2017-2022

  • Ing. Lukáš Binder
  • Ing. Václav First
  • Milan Kubák – vzdal sa členstva