Výkonný výbor

Členovia výkonného výboru pre obdobie 2021 – 2025

  • Ing. CHOVANEC Tomáš
  • HUDEC Vladimír
  • Ing. GRIBANIN Štefan
  • Mgr. KRUŽEL Ondrej
  • TREBICHAVSKÝ Ján
  • PhDr. MUTAFOV Pavol