Pozvánka na VZ SZV

P O Z V Á N K A

na zasadnutie Valného zhromaždenia Slovenského zväzu vzpierania,

ktoré sa uskutoční

dňa 21. januára (sobota) 2017 so začiatkom o 11:00 hod.

Miesto : Hotel Perla, Nové Mesto nad Váhom – Zelená Voda

Pozvánka na VZ SZV 2017

Zoznam riadnych členov SZV a rozdelenie mandátov delegátom s hlasom rozhodujúcim pre VZ SZV konaného dňa 21.1.2017

Volebný poriadok

Rokovací poriadok

Volebné poverenie – VZ SZV 2017

Kandidátsky lístok VZ SZV 2017 nutné odovzdať do 31.12.2016