Pozvánka na zasadnutie VZ SZV 2017

P O Z V Á N K A
na zasadnutie Valného zhromaždenia Slovenského zväzu vzpierania,
ktoré sa uskutoční dňa 11. novembra 2017 (sobota) so začiatkom o 11:00 hod.
Miesto: Ružomberok, Hotel Áčko, Hrabovská cesta 34

Podrobný program: Pozvánka na zasadnutie VZ SZV 2017

Kandidátsky lístok na predsedu SZV

Kandidátsky lístok – kontrolór SZV

Kandidátsky lístok – KRK SZV

Kandidátsky lístok za člena VV SZV

VZ SZV 2017 – poverenie

Zoznam riadnych členov SZV

Zoznam kandidátov