Anti-dopingový a rozhodcovský seminár 2019

Dňa 22. a 23. máj 2019 sa v Hotely Perla v Novom Meste nad Váhom  konal Antidopingový a rozhodcovský seminár, ktorý organizoval Slovenský zväz vzpierania v spolupráci so Svetovou vzpieračskou federáciou (IWF). Prvá prednáška patrila Dr. Lilli Sagi z IWF na tému Anti-dopingové pravidlá WADA a International Testing Agency (ITA). Nasledoval blok prednášok generálneho manažéra IWF Atillu Ádamfiho na tému Individuálna kvalifikácia na OH 2020 Tokyo a Zmeny v pravidlách IWF od 01.01.2019. Seminár ukončil Tomáš Chovanec (SZV) a Michal Ikréni (SZV), ktorí ozrejmili poslucháčom pravidlá ohľadom zmien hmotnosti na činke, aplikáciu pravidla 30 sekúnd pri zmene hmotnosti a spúšťanie časomiery pre vykonanie pokusu vzpierača. Ďakujeme prednášateľom za ich príspevky a Michalovi Ikrénimu za preklad prednášok do Slovenského jazyka.

Zápisnica z VZ SZV 2019

Zápis z VZ SZV 2019

Uznesenie VZ SZV 2019

VS Slovenský zväz vzpierania 2018

Dodatok k VS SZV za rok 2017

Návrh rozpočtu SZV na rok 2019

Prezenčná listina VZ SZV podpísaná

Správa o hospodárení SZV v roku 2018

Správa predsedu o činnosti SZV 2018

sprava-kontrolora-2018

SZV rok 2018 Súvaha

SZV rok 2018 Výkaz_ziskov_a_strát

SZV rok 2018 Účtovná_závierka_-_1._strana