Československý pohár, Praha

  • Martin Tešovič obsadil 1. miesto medzi mužmi
    Lucia Trojčáková obsadila 1. miesto medzi ženami v hodnotení podľa Sinclairových bodov.
    Lucia Trojčáková vytvorila nový slovenský rekord v kategórii nad 75kg v trhu výkonom 97kg.
  • Tím mužov Slovenska obsadil 2. miesto.

Do nominácie boli namiesto Radoslava Tatarčíka a Eleonóry Gogorovej zaradení Karol Samko a Lucia Trojčáková.