ME juniorov “20” a “23” 2011, Bukurešť, Rumunsko

  • Radoslav Tatarčík obsadil 6. miesto v dvojboji výkonom 325 kg, 155 kg v trhu (4. miesto), 170 kg v nadhode (6. miesto)

Video záznamy pokusov

Záznam sa spustí kliknutím na konkrétny pokus.
Reprezentant T1 T2 T3 N1 N2 N3
Terézia Sasaráková 51 54 56 64 68 70x
Karol Samko 131 135x 138x 165 170 175x
Eleonóra Gogorová 70 73x 74x 94 98 100x
Radoslav Tatarčík 153x 155x 155 164 170 175x