ME “23” – výsledky muži do 105 kg

Veková kategória do 23 rokov:

 • muži:
  • do 105 kg Matej Kováč, obsadil 4. miesto v dvojboji, 3. miesto v trhu a 4. miesto v nadhode výkonmi 368kg (170+198)
  • Video záznamy pokusov: S1, S2, S3, CJ1, CJ2, CJ3
  • do 105 kg Radoslav Tatarčík, obsadil 5. miesto v dvojboji, 5. miesto v trhu a 7. miesto v nadhode výkonmi 343kg (166+177)
  • Video záznamy pokusov: S1, S2, S3, CJ1, CJ2, CJ3
  • Výsledky kategórie do 105 kg

  talllin148

Tallinn logo

ME “20” – výsledky muži do 85 kg

Veková kategória do 20 rokov:

 • muži:
  • do 85 kg Michal Bodorík, obsadil 10. miesto v dvojboji, 11. miesto v trhu a 10. miesto v nadhode výkonmi 283 kg (128+155)
  • Video záznamy pokusov: S1, S2, S3, CJ1, CJ2, CJ3
  • do 85 kg Peter Poláček, obsadil 11. miesto v dvojboji, 12. miesto v trhu a 11. miesto v nadhode výkonmi 268 kg (120+148)
  • Video záznamy pokusov: S1, S2, S3, CJ1, CJ2, CJ3
  • Výsledky kategórie do 85 kg

Tallinn logo