Medzinárodný seminár trénerov

Foto:

16. október 2011

Medzinárodný seminár trénerov sa uskutoční v Aule FTVŠ UK v Bratislave dňa 29.10.2011. Hlavnou témou semináru bude “Vzpieranie pre rozvoj sily a kondície – uplatnenie prostriedkov vzpierania v kondičnej príprave”.

Všetky informácie a podrobný rozvrh prednášok nájdete v pozvánke.