Antidopingový kódex

Antidopingový kódex

Antidopingový kódex je súhrn antidopingových pravidiel, ktoré vydávajú svetové antidopingové agentúry. Preto je tento dokument je vykonávacím predpisom. Teda vychádza z platného antidopingového kódexu publikovaného svetovou antidopingovou agentúrou. V dôsledku toho je antidopingový kódex základným dokumentom ako výsledok svetového antidopingového programu.

Teda antidopingové pravidlá SR sa prispôsobujú športovým podmienkam v Slovenskej Republike. Preto mnohé antidopingové pravidlá sú zakomponované v pravidlách jednotlivých športových zväzov. Tieto musia jednotlivý športovci v daných zväzoch dodržiavať.


Antidopingové pravidlá SR obsahujú:
 
– definíciu a dokazovanie dopingu,
– testovanie, vyšetrenie a následnú analýzu vzoriek,
– nakladanie s výsledkami,
– právo na spravodlivé pojednávanie a odvolanie,
– sankcie pre športovca a následky pre družstvá,
– status počas zákazu činnosti,
– dôvernosť poskytovania informácii,
– uplatnenie a uznanie rozhodnutí,
– zavedenie antidopingových pravidiel SADA a povinnosti národných športových zväzov,
– ďalšie úlohy a zodpovednosti športovcov a iných osôb

Slovenská antidopingová agentúra (SADA) aktívne pripravuje antidopingové pravidlá. Pre tento dôvod neustále spolupracuje so svetovou antidopingovou agentúrou. Takže antidopingové pravidlá SR sú postavené na základe úloh svetového antidopingového programu.