Kluby

Kluby SZV

H.I.T.S. Vzpieranie Dolný Kubín

Adresa:

Športovcov 1181/3, 026 01, Dolný Kubín

Email:

Tel. kontakt:

Informácie:

Predseda: Ing. Tomáš Chovanec, IČO: 30227771