Súťažno-technická komisia

Súťažno-technická komisia

Členovia súťažno-technickej komisie

Ing. Michal Ikréni

Predseda komisie

Vladimír Hudec

Člen komisie

Rudolf Egrecký

Člen komisie

Ing. Mgr. Marek Štít

Člen komisie

Publikácie súťažno-technickej komisie

Podmienky štartu občanov Ukrajinskej republiky

Vzpieračská federácia Alberty, člen Kanadskej

V kalendári ostali niektoré súťaže,