Reprezentačná komisia

Reprezentačná komisia

Členovia reprezentačnej komisie

Mgr. Ľudovít Buzgó

Predseda komisie

Mgr. Ondrej Kružel

Člen komisie

Ing. Štefan Korpa

Člen komisie

Ing. Štefan Gribanin

Člen komisie