Komisia vzdelávania

Komisia vzdelávania

Členovia komisie vzdelávania:

Mgr. Gabriel Buzgó, PhD.

Predseda komisie

Ing. Štefan Korpa

Člen komisie

PaedDr. Dušan Vavrovič

Člen komisie

Mgr. Milan Kováč, PhD.

Člen komisie

Mgr. Viktor Oliva, PhD.

Člen komisie

PhDr. Pavol Mutafov

Člen komisie

Doc. Mgr. Milan Sedliak, PhD

Externý člen

Publikácie komisie vzdelávania

Vážení členovia, sympatizanti, široká verejnosť,

Dňa 23.11.2022 Slovenský zväz vzpierania

Účasť na seminári (cestovné) je