Vzdelávanie trénerov – OZNAM !!!

Vážení členovia, sympatizanti, široká verejnosť,

FTVŠ UK v spolupráci so SZV spúšťajú vzdelávanie trénerov vzpierania I. stupňa.

Celkovú agendu vzdelávania zabezpečuje FTVŠ UK s aktívnou účasťou lektorov zo SZV s gesciou špeciálnej časti vzdelávania.

Neoddeliteľnou súčasťou pre získanie trénerskej kvalifikácie je absolvovanie všeobecnej aj špeciálnej časti.

Pre záujemcov oznamujeme, že všeobecnú časť vzdelávania spúšťa FTVŠ UK už 24.03. – 26.03.2023 (prezenčne v Bratislave).

Všeobecné informácie nájdete na stránke:

https://fsport.uniba.sk/studium/dalsie-formy-vzdelavania-ftvs-uk/trenerska-akademia/

V prípade žiadosti o uznanie všeobecnej časti (resp. jej časti) a v prípade záujmu sa zúčastniť vzdelávania prosím kontaktujte zodpovednú osobu, referentku za ďalšie formy vzdelávania na FTVŠ UK, p. V. Mrzenovú, formou e-mailu:  viktoria.mrzenova@uniba.sk.

Teším sa na vás, s pozdravom