OZNAM – vzdelávanie trénerov – všeobecná časť – doplnenie

Súčasná ponuka na všeobecnú časť vzdelávania trénerov :

  • pre získanie kvalifikácie tréner I. kvalifikačného stupňa – v termíne 12.-14. apríla 2024, prezenčne (uzávierka prihlasovania 2.4.2024),
  • pre získanie kvalifikácie tréner I. kvalifikačného stupňa – v termíne 11.-13. októbra 2024, prezenčne (uzávierka prihlasovania 1.10.2024),
  • pre získanie kvalifikácie tréner II. a III. kvalifikačného stupňa – predbežne v novembri 2024

Termín podania prihlášky je do 15.03.2024. Prihlášku pošlite mailom predsedovi Komisie vzdelávania SZV p. Mgr. Gabrielovi Buzgóvi, PhD., len mailom na adresu gabriel.buzgo@uniba.sk.

Prihláška musí obsahovať na akú kvalifikáciu sa prihlasujete, Vaše osobné údaje: meno, priezvisko, titul, bydlisko, email, telefónne číslo, doterajšie trénerské vzdelanie vo vzpieraní (číslo dokladu a pod.), ako aj najvyššie dosiahnuté vzdelanie a organizáciu cez, ktorú sa prehlasujte resp. klub.

Po 15.03.2024 zozbierané prihlášky odovzdáme na FTVS UK a budeme Váš informovať na Vami uvedené kontaktné údaje.

Špeciálna časť trénerského kurzu je plánovaná na: (Spolupráca KV SZV a FTVŠ UK)

1. trieda – november 2024

2 a 3 trieda – december 2024

Komentár k rozpisu súťaží – rozdelenie líg

Ako ste si už určite všimli, nakoľko sa do druhej ligy prihlásilo až 16 družstiev, bolo rozhodnuté, že sa vytvorí aj 3. liga, kde budú súťažiť novozvniknuté družstvá, resp. družstvá, ktoré chceli byť v 3 lige. Nakoľko sa však zväz, v rámci možností, snaží klubom šetriť financie, rozhodlo sa, že kluby 2. a 3. ligy budú v prvých dvoch kolách súťažiť spolu, podľa regionálneho rozdelenia a až vo finále budú súťažiť samostatne. Rozdelenie družstiev do 2. resp. 3 ligy je uvedené v Rozpise súťaží.

Rozdelenie družstiev 2./3. ligy podľa regiónov:

Západ/Juh: THU, VME „B“, PNM, TZV, SNR, ŠTU „B“ – 1. kolo bude v Hurbanove, 2. kolo vo Veľkom Mederi

Stred/Sever: BOB „A“, BOB „B“, WDK „C“, KNK „C“, GNM „A“, GNM „B“ – 1. kolo bude v Bobrove, 2. kolo v Dolnom Kubíne

Východ: MKE, RKE, DRU, IGP – 1. a aj 2. kolo bude v Košiciach

Finále 2. a 3. ligy bude zvlášť, organizovať ho budú kluby na prvom mieste, resp. určí STK SZV.

Rozdelenie družstiev mladších žiakov:

Západ/Juh: VME, PNM, THU, KTN, GNM

Sever: KNK „A“, KNK „B“, SRB, KNM, BOB „A“, BOB „B“, BOB „C“, BOB „D“

Rozdelenie družstiev starších žiakov:

Západ/Juh: HLO, VME, PNM „A,“ PNM „B“, KTN, MOL

Stred/Sever:: WDK, KNM, GNM „A“, GNM „B“, KNK, VPV 

Východ: DRU „A“, DRU „B“, BOB „A“, BOB „B“, BOB „C,“ BOB „D“

Rozdelenie družstiev dorastencov:

Západ/Juh: GNM, HLO, THU, PNM, ŠTU

Sever/východ: WDK, KNK „A“, KNK „B“, MK,E DRU, BOB

Rozdelenie družstiev ženskej ligy:

prvé kolo skupina Nové Mesto nad Váho: PNM, VME, GNM, SNR, KTN „A“, KTN „B“

prvé kolo skupina Košice: WDK, ŠTU, MKE, DRU, KNM

druhé kolo skupina Veľký Meder: VME, KNM, SNR, PNM, KTN „A“, KTN „B“

druhé kolo skupina Štúrovo: WDK, ŠTU, MKE, DRU, GNM