Aktualizovaný Sinclair koeficient

Vzpieračská federácia Alberty, člen Kanadskej vzpieračskej federácie zverejnila aktualizovaný Sinclair koeficient na roky 2021 – 2024, viď https://www.beyondlifting.org/2022/new-sinclair-coefficients-available/

SZV už implementoval nový vzorec do sinclair kalkulačky na našej web stránke a aktualizuje sa software na riadenie súťaží. Nový koeficient sa začne používať vo všetkých súťažiach SZV od roku 2023.

Prihláška do dlhodobých súťaží pre rok 2023

Prihlášku je potrebné zaslať do 8. januára 2023 na email: stk@vzpieranie.sk

Rozdelenie klubov do mužských líg:

Extraliga – KTN, KNK, LIK, MKE, WDK, VME

1. liga – KTN „B“, HLO, KNM, KNK „B“, WDK „B“, STU

2. liga – PNM, BOB, GNM, LTN, THU, MKE „B“, TZV, VME „B“, SNR

Prihlášku môžete stianuť tu:

Medzinárodný seminár trénerov 2022

Dňa 23.11.2022 Slovenský zväz vzpierania v spolupráci s Fakultou telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave, usporiadal pod záštitou Svetovej federácie vzpierania Medzinárodný seminár trénerov na tému uplatnenie prostriedkov vzpierania v kondičnej príprave. Členovia Komisie vzdelávania SZV na čele s Dr. Buzgóm a Dr. Olivom, pripravili v skutku zaujímavý a vydarený program. Darmo, seminára sa okrem kvalitných prednášajúcich zúčastnilo cca 200 poslucháčovi. Prednášajúci si okrem aktuálnych teoretických trendov vo vzpieraní mohli pozrieť aj rôzne praktické cvičenia. Zo seminára je spracovaná kniha abstraktov, kde si môžete v skratke prečítať čo jednotliví prednášajúci prezentovali a zdroje z ktorých čerpali. Kniha abstraktov je publikovaná nižšie.

Okrem prednášajúcich, Gaba a Viktora patrí vďaka celému organizačnému výboru seminára, Komisii vzdelávania SZV ako aj predsedníctvu SZV. Perličky na záver sú, že na seminári sa zúčastnili 4 predsedovia SZV Dr. Vavrovič, Dr. Mutafov, Štefánik a Ing. Chovanec. Druhá, že seminára sa zúčastnili až 5 členovia volených orgánov IWF. Viceprezidenti p. Atilla Ádamfi (HUN) a p. Petr Krol (CZE), člen komisie právnej p. Tomáš Chovanec, člen riadiacej komisie p. Vladimír Hudec a členka rodovej komisie Martina Baníková.