Aktualizovaný Sinclair koeficient

Vzpieračská federácia Alberty, člen Kanadskej vzpieračskej federácie zverejnila aktualizovaný Sinclair koeficient na roky 2021 – 2024, viď https://www.beyondlifting.org/2022/new-sinclair-coefficients-available/

SZV už implementoval nový vzorec do sinclair kalkulačky na našej web stránke a aktualizuje sa software na riadenie súťaží. Nový koeficient sa začne používať vo všetkých súťažiach SZV od roku 2023.

Prihláška do dlhodobých súťaží pre rok 2023

Prihlášku je potrebné zaslať do 8. januára 2023 na email: stk@vzpieranie.sk

Rozdelenie klubov do mužských líg:

Extraliga – KTN, KNK, LIK, MKE, WDK, VME

1. liga – KTN „B“, HLO, KNM, KNK „B“, WDK „B“, STU

2. liga – PNM, BOB, GNM, LTN, THU, MKE „B“, TZV, VME „B“, SNR

Prihlášku môžete stianuť tu: