Výkonný výbor

Výkonný výbor

Členovia výkonného výboru v období 2021 - 2025:

Ing. Tomáš Chovanec

Predseda SZV

Vladimír Hudec

Podpredseda SZV

Ing. Štefan Gribanin

Podpredseda SZV

Mgr. Ondrej Kružel

Člen Výkonného výboru

Ján Trebichavský

Člen Výkonného výboru

PhDr. Pavol Mutafov

Člen Výkonného výboru

Ing. Michal Ikréni

Zástupca športovcov