Výkonný výbor

Výkonný výbor

Členovia výkonného výboru v období 2021 - 2025:

Ing. Tomáš Chovanec

Predseda SZV

Vladimír Hudec

Podpredseda SZV

Ing. Michal Ikréni

Podpredseda SZV / Zástupca športovcov

Mgr. Ondrej Kružel

Člen Výkonného výboru

Ján Trebichavský

Člen Výkonného výboru

PhDr. Pavol Mutafov

Člen Výkonného výboru

Ing. Štefan Gribanin

Člen Výkonného výboru